El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Recursos acadèmics

Fonts estadístiques

ACNielsen EDI

Internacional

Empresa que controla el taquillatge de més de 30.000 sales de països com ara Espanya, Estats Units, Argentina, Mèxic, Austràlia, Canadà, França, Alemanya i el Regne Unit. En el web s’ofereixen algunes dades comparatives de taquilla.

African Internet Connectivity: Maps and Tables

Internacional

Informe sobre les telecomunicacions i les tecnologies de la informació a l'Àfrica; ofereix mapes i taules estadístiques sobre la implantació d'Internet en el continent.

ClickZ Sats. Wireless

Internacional

Ofereix una recopilació d'estadístiques sobre diferents usos d'Internet, com per exemple contingut, navegadors, comerç, temps, localització geogràfica, etc.

CommerceNet: Research Center

Internacional

CommerceNet ofereix en aquesta secció estadístiques actualitzades sobre el comerç electrònic mundial.

Computer Industry Almanac, Inc.

Internacional

Ofereix una llista d'estadístiques relacionades amb Internet que tracten dels temes següents: augment del nombre d'usuaris des del 1993 fins avui, nombre d'usuaris per països i ciutats, nombre d'ordinadors per ciutats, etc.