El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Recursos acadèmics

Organismes, beques i ajuts

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Catalunya

Servei de gestió de beques de la Conselleria d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

Espanya

Agència espanyola adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores que atorga beques i ajudes a la investigació per a estudiants espanyols i llatinoamericans. El web informa sobre les convocatòries i els diferents tipus d'ajudes que ofereix l'agència.

Base de datos de Becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Espanya

Pàgina d'aquest ministeri espanyol que disposa d'una base de dades de convocatòries, vigents i passades, de beques, premis i subvencions atorgades per organismes públics. S'hi inclou un apartat d'"Ayudas y Becas en las Comunidades Autónomas".

Becas de la Unión de Universidades de América Latina

Amèrica Llatina i el Carib

El web informa sobre els requisits, les convocatòries i les línies d'investigació de les beques que ofereix la Unió.

Becas en Argentina

Argentina

Web amb secció especialitzada en beques.