El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Filtrar per categoria

Filtrar per autors

Lliçons

ISSN 2014-0576
 

Veig quan sento? Recursos sonors per estimular la creació d'imatges mentals en l'oient

Emma Rodero

03/2011

La capacitat de la ràdio per estimular la creació d'imatges mentals en l'oient és una de les característiques més destacades tant en la bibliografia com en les investigacions de referència. Però tot i ser una característica àmpliament reconeguda, poques són les investigacions experimentals que han comprovat si la ràdio genera aquesta creació d'imatges mentals i, especialment, quins recursos sonors són efectius per assolir aquest objectiu. Per [...]

Llegir Descarregar PDF